KOWR OT Poznań - przeglądy budynków - postępowanie nr POZ.WOP.260.53.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - przeglądy budynków - postępowanie nr POZ.WOP.260.53.2018

Termin składania ofert: 28.08.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 28.08.2018r. godz. 12:00.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 14.08.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 14.08.2018r.      

   załączniki nr 4 i 5 do SIWZ opublikowano 14.08.2018r.

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                     

zestawienie z otwarcia ofert  opublikowano 28.08.2018r. 

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                                    

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  opublikowano 22.10.2018r. 

informacja o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                   

informacja o udzieleniu zamówienia  opublikowano 26.11.2018r. 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-26 17:50:27
Data i godzina publikacji:
2018-08-14 15:54:12