KOWR OT Poznań - remont trzonu komina w msc. Mikorzyn - postępowanie nr POZ.WOP.260.49.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - remont trzonu komina w msc. Mikorzyn - postępowanie nr POZ.WOP.260.49.2018

Termin składania ofert: 03.09.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 03.09.2018r. godz. 12:00.

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 03.08.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 03.08.2018r.      

   załączniki nr 4 i 7 do SIWZ opublikowano 03.08.2018r.

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                     

zestawienie z otwarcia ofert  opublikowano 03.09.2018r. 

 

ogłoszenie o wynikach postępowania                                                                                                                                    

ogłoszenie o wynikach postępowania      opublikowano 18.09.2018r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano 06.11.2018r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-06 10:19:57
Data i godzina publikacji:
2018-08-03 11:36:14