KOWR OT Poznań - robota budowlana - postępowanie nr POZ.WOP.260.45.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - robota budowlana - postępowanie nr POZ.WOP.260.45.2019

Termin składania ofert: 29.07.2019r. godz: 08:00. Termin otwarcia ofert: 29.07.2019r. godz. 12:00.

 Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                          

Ogłoszenie o zamówieniu  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ      

   załączniki nr 4, 7 do SIWZ

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                    

  zestawienie z otwarcia ofert

informacja o wynikach postępowania                                                                                                                                 

  informacja o wynikach postępowania

informacja o wynikach postępowania - korekta w zakresie części 4

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                               

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-10 12:04:51
Data i godzina publikacji:
2019-07-11 11:23:06