KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.28.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.28.2019

Termin składania ofert: 27.05.2019 godz: 08:00. Termin otwarcia ofert: 27.05.2019 godz. 12:00. część 1: roboty remontowe budynku dworu położonego w msc. Gaj Wielki, gmina Kaźmierz. część 2: roboty zabezpieczające taras budynku pałacowego w msc. Unia, gmina Strzałkowo.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ       

   załączniki nr 4, 7, 8 do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert                                                                                                                                    

informacja z otwarcia ofert  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                                  

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                 

ogłoszenie o udzieleniu zamówień

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-05-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-02 12:33:49
Data i godzina publikacji:
2019-05-09 14:28:13