KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.30.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.30.2018

Termin składania ofert: 09.05.2018 godz. 08:00 Termin otwarcia ofert: 09.05.2018 godz. 12:00

głoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 19.04.2018  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 19.04.2018      

   załączniki nr 4, 7-13 do SIWZ opublikowano 19.04.2018

   

Zestawienie złożonych ofert

    http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif zestawienie złożonych ofert opublikowano 09.05.2018r.

 

informacja o wynikach postępowania

    http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej opublikowano 22.06.2018r.

    http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif informacja o unieważnienieu postępowania w zakresie części 4 i 5 opublikowano 22.06.2018r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

    http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  opublikowano 16.07.2018r.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-19
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:19
Data i godzina publikacji:
2018-04-19 15:03:02