KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.34.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.34.2019

Termin składania ofert: 24.06.2019r. godz: 08:00. Termin otwarcia ofert: 24.06.2019r. godz. 12:00.

 Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                          

Ogłoszenie o zamówieniu   

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ      

   załączniki nr 4, 7 do SIWZ

informacja z otwarcia ofert                                                                                                                                    

informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu postepowania w zakresie części 1, 2, 3, 4                                                                                                                                   

informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, 2, 3, 4

informacja o wyborze oferty w zakresie części 5                                                                                                                                 

informacja o wyborze oferty w zakresie części 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                     

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-13 12:26:57
Data i godzina publikacji:
2019-06-06 09:40:17