KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.35.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.35.2018

Termin składania ofert: 14.05.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 14.05.2018r. godz. 12:00.

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 27.04.2018  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 27.04.2018      

   załączniki nr 4 i 7 do SIWZ opublikowano 27.04.2018

   

Zestawienie złożonych ofert

 


 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif  zestawienie ofert złożonych do postępowania - opublikowano 14.05.2018r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 15.06.2018r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif informacja o udzieleniu zamówienia - opublikowano 31.07.2018r.

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:19
Data i godzina publikacji:
2018-04-27 14:54:49