KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.36.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.36.2019

Termin składania ofert: 26.06.2019r. godz: 08:00. Termin otwarcia ofert: 26.06.2019r. godz. 12:00.

 Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                          

Ogłoszenie o zamówieniu   

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ      

   załączniki nr 4, 7 do SIWZ

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                     

zestawienie z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                                    

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                   

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-29 15:11:59
Data i godzina publikacji:
2019-06-10 14:41:17