KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.41.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.41.2018

Termin składania ofert: 16.07.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 16.07.2018r. godz. 12:00.

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 28.06.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 28.06.2018r.      

   załączniki nr 4, 7, 8 i 10 do SIWZ opublikowano 28.06.2018r.

   

Zestawienie złożonych ofert

     informacja z otwarcia ofert opublikowano 16.07.2018r.

Informacja o wynikach postępowania

     informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 postępowania opublikowano 07.08.2018r.

 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 2 i 3 postępowania postępowania opublikowano 07.08.2018r.

Informacja o wynikach postępowania

     informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 postępowania opublikowano 07.08.2018r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

     ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   opublikowano 06.09.2018r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:22
Data i godzina publikacji:
2018-06-28 09:35:01