KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.42.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.42.2018

Termin składania ofert: 20.07.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 20.07.2018r. godz. 12:00.

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 27.06.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 27.06.2018r.      

   załączniki nr 4, 7, 8 do SIWZ opublikowano 27.06.2018r.

   

Informacja o unieważnieniu postępowania

    informacja o unieważnieniu postępowania  opublikowano 09.08.2018r.  


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:22
Data i godzina publikacji:
2018-06-27 16:33:00