KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.43.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.43.2018

Termin składania ofert: 30.07.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 30.07.2018r. godz. 12:00.

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 11.07.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 11.07.2018r.      

   załączniki nr 4, 7, 8, 9, 10, 11 do SIWZ opublikowano 11.07.2018r.

   

Zestawienie złożonych ofert

     zestawienie złożonych ofert - opublikowano 30.07.2018r.

Informacja o wynikach postępowania

     informacja o unieważnieniu postępowania - opublikowano 31.08.2018r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:22
Data i godzina publikacji:
2018-07-11 12:33:39