KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.52.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.52.2019

Termin składania ofert: 05.09.2019r. godz: 08:00. Termin otwarcia ofert: 05.09.2019r. godz. 12:00.

 Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                          

Ogłoszenie o zamówieniu  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ      

   załączniki nr 4, 6 do SIWZ

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                    

zestawienie z otwarcia ofert 

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                                   

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 i 2

informacja o unieważnieniu postępowania                                                                                                                                   

informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 i 4

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-19
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-11-20 09:20:57
Data i godzina publikacji:
2019-08-19 19:56:01