KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.62.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.62.2018

Termin składania ofert: 01.10.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 01.10.2018r. godz. 12:00.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 12.09.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 12.09.2018r.      

   załączniki nr 4, 7, 8, 9, 10 do SIWZ opublikowano 12.09.2018r.

Informacja z otwarcia ofert                                                                                                                                     

zestawienie z otwarcia ofert  opublikowano 02.10.2018r.    

Informacja o wynikach postępowania                                                                                                                                     

informacja o wynikach postępowania  opublikowano 30.10.2018r.    

ocena punktowa złożonych ofert  opublikowano 30.10.2018                                                                                                                                    

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                     

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  opublikowano 20.11.2018r.    


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-20 13:17:42
Data i godzina publikacji:
2018-09-12 07:57:50