KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.63.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.63.2018

Termin składania ofert: 08.10.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 08.10.2018r. godz. 12:00.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 13.09.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 13.09.2018r.      

   załączniki nr 4, 7, 8 do SIWZ opublikowano 13.09.2018r.

Informacja z otwarcia ofert                                                                                                                                     

 informacja z otwarcia ofert - opublikowano 08.10.2018r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 2 i 3 zamówienia                                                                                                                                    

 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 2 i 3 zamówienia - opublikowano 30.10.2018r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 zamówienia                                                                                                                                    

 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 zamówienia - opublikowano 23.11.2018r.

Informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie części 2 i 3 zamówienia                                                                                                                                    

 informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie części 2 i 3 zamówienia - opublikowano 26.11.2018r.

Informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie części 1 zamówienia                                                                                                                                    

 informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie części 1 zamówienia - opublikowano 07.01.2019r.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-07 12:42:12
Data i godzina publikacji:
2018-09-13 11:40:50