KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.65.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - roboty budowlane - postępowanie nr POZ.WOP.260.65.2018

Termin składania ofert: 10.10.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 10.10.2018r. godz. 12:00.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 13.09.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 13.09.2018r.      

   załączniki nr 4, 7 do SIWZ opublikowano 13.09.2018r.

Informacja z otwarcia ofert                                                                                                                                     

  zestawienie z otwarcia ofert - opublikowano 10.10.2018r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-10 13:13:18
Data i godzina publikacji:
2018-09-13 13:07:39