KOWR OT Poznań - roboty budowlane postępowanie numer POZ.WOP.260.98.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - roboty budowlane postępowanie numer POZ.WOP.260.98.2018

Termin składania ofert: 16.01.2019r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 16.01.2019r. godz. 12:00.

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 31.12.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 31.12.2018r.      

   załączniki nr 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do SIWZ  opublikowano 31.12.2018r.

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                      

zestawienie z otwarcia ofert  opublikowano 16.01.2019r.

informacja o wynikach postępowania                                                                                                                                   

informacja o unieważnieniu zamówienia w zakresie części 2  opublikowano 07.02.2019r.

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1, 3, 4, 5, 6  opublikowano 07.02.2019r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                  

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  opublikowano 14.03.2019r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-12-31
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-03-14 14:00:26
Data i godzina publikacji:
2018-12-31 12:55:39