KOWR OT Poznań - serwis urządzeń klimatyzacyjnych - POZ.WOP.260.93.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - serwis urządzeń klimatyzacyjnych - POZ.WOP.260.93.2018

Termin składania ofert - 18.12.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert - 18.12.2018 godz. 12:00.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                   

SIWZ

załączniki nr 4 i 5 do SIWZ

Zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                   

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif  zestawienie z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wynikach postępowania                                                                                                                              

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif  ogłoszenie o wynikach postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                             

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-12-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-30 11:42:52
Data i godzina publikacji:
2018-12-07 15:29:41