KOWR OT Poznań - świadczenie usługi inspektora nadzoru - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - świadczenie usługi inspektora nadzoru

Składanie ofert 30.05.2019 godz. 10:00 Otwarcie ofert: 30.05.2019 godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

 załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 do SIWZ

 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif załączniki nr 1, 2 do SIWZ w formie edytowalnej

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

 Zestawienie ofert złożonych do postępowania                                                                                                                         

  zestawienie ofert zlożonych do postępowania

 Informacja o wynikach postępowania                                                                                                                        

  informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3

 

 ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia - część 3                                                                                                                      

  ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia

 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, 2, 4                                                                                                                      

  ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, 2, 4

 ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 5                                                                                                                    

  ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 5

 

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                    

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-01 10:03:57
Data i godzina publikacji:
2019-04-18 14:47:44