KOWR OT Poznań - usługa opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowych - POZ.WOP.260.45.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługa opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowych - POZ.WOP.260.45.2018

Termin składania ofert: 06.09.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 06.09.2018r. godz. 12:00. Zamówienie zostało podzielone na dziewięć części.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu  przesłane do publikacji w DUUE w dniu 26.07.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 28.07.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                    

SIWZ

 załącznik nr 3 do SIWZ

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 JEDZ (plik w postaci xml)

Zestawienie złożonych ofert                                                                                                                                    

zestawienie złożonych ofert         opublikowano w dniu 06.09.2018

Ogłoszenie o wynikach postępowania wraz z oceną punktową                                                                                                                    

ogłoszenie o wynikach postępowania wraz z oceną punkową         opublikowano w dniu 18.10.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                   

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia         opublikowano w dniu 20.11.2018

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-20 09:44:12
Data i godzina publikacji:
2018-07-26 10:48:14