KOWR OT Poznań Publikacja ogłoszeń w prasie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań Publikacja ogłoszeń w prasie

Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty. Nowy termin składania ofert - 05.11.2018r. godz. 08:00. Nowy termin otwarcia ofert: 05.11.2018 godz. 12:00.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

załącznik nr 2 projekt umowy

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

Modyfikacja SIWZ                                                                                                                                  

modyfikacja SIWZ

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif zaktualizowany załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Zestawienie złożonych do postępowania ofert                                                                                                                                 

 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif informacja z otwarcia ofert - opublikowano 05.11.2018

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                               

 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 23.11.2018

 Ogłoszenie o udzileniu zamówienia                                                                                                                         

 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowano 14.12.2018

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Edyta Kosowska
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-14 10:40:34
Data i godzina publikacji:
2018-09-14 12:18:37