KOWR OT Poznań - usługa wycinki drzew i wykonania nasadzeń zastępczych - POZ.WOP.260.55.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługa wycinki drzew i wykonania nasadzeń zastępczych - POZ.WOP.260.55.2018

Termin składania ofert: 08.10.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 08.10.2018r. godz. 12:00.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu  przesłane do publikacji w DUUE w dniu 27.08.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 29.08.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                    

SIWZ - opublikowano 29.08.2018r.

 załącznik nr 3-4 do SIWZ - opublikowanoa 29.08.2018r.

 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 JEDZ (plik w postaci xml) - opublikowano 29.08.2018r.

Zestawienie złożonych ofert                                                                                                                                    

  informacja z otwarcia ofert - opublikowano 08.10.2018r.  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                                 

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 23.10.2018r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego                                                                                                                                

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowano 19.11.2018r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-19 09:22:55
Data i godzina publikacji:
2018-08-29 09:42:12