KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne - nr postępowania POZ.WOP.260.17.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne - nr postępowania POZ.WOP.260.17.2018

UWAGA: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 09.04.2018 do godz. 08:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2018 o godz. 12.00

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                               opublikowano 14-02-2018

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

SIWZ                                                                                                                                                                                opublikowano 14-02-2018                                                                                                                                                      

JEDZ (.xml)                                                                                                                                                                       opublikowano 14-02-2018

      

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

modyfikacja SIWZ                                                                                                                                                          opublikowano 20-03-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                                                                                                                                   opublikowano 21.03.2018                  

Zestawienie złożonych do postępowania ofert

 Zestawienie ofert       opublikowano 10-04-2018

Ogłoszenie o wynikach postępowania wraz z oceną punktową

Ogłoszenie o wynikach postępowania       opublikowano 23-05-2018

Ocena punktowa złożonych ofert       opublikowano 23-05-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia       opublikowano 29-06-2018


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Edyta Kosowska
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-02-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:17
Data i godzina publikacji:
2018-02-14 09:49:14