KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne - nr postępowania POZ.WOP.260.9.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne - nr postępowania POZ.WOP.260.9.2019

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                   

SIWZ

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

Formularz ofertowy wraz zał. grupy kapitałowej - wersja edytowalna                                                                                                                                   

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif formularz ofertowy, grupy kapitałowe

 

Modyfikacja SIWZ aktualny formularz ofertowy i dokument JEDZ                                                                                                                                  

Modyfikacja SIWZ

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif formularz ofertowy po modyfikacji

  formularz JEDZ (plik w postaci xml) po modyfikacji

Ogłoszenie - modyfikacja SIWZ w zakresie części 1

 

ogłoszenie o wynikach postępowania    

Ogłoszenie o wynikach postępowania

 

ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Edyta Kosowska
Autor ostatniej zmiany:
Radosław Stróżyk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-05-13 10:37:45
Data i godzina publikacji:
2019-03-07 10:13:03