KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne - numer postępowania POZ.WOP.260.33.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne - numer postępowania POZ.WOP.260.33.2019

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                   

SIWZ

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

Formularz ofertowy wraz zał. grupy kapitałowej - wersja edytowalna                                                                                                                                   

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif formularz ofertowy, grupy kapitałowe

 

Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ                                                                                                                                 

odpowiedzi i modyfikacja SIWZ

 

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                 

zestawienie z otwarcia ofert

 

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 4, 6, 7, 8, 9                                                                                                                             

ogłoszenie o unieważnieniu

 

ogłoszenie o wynikach postępowania wraz z oceną punktową złożonych ofert cz. 1, 2, 3, 5                                                                                                                     

ogłoszenie o wynikach postępowania

ocena punktowa ofert

 

ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia                                                                                                                

ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Edyta Kosowska
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-15 11:16:35
Data i godzina publikacji:
2019-06-10 15:36:28