KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne numer postępowania POZ.WOP.260.5.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne numer postępowania POZ.WOP.260.5.2019

CZĘŚĆ 1: Podział geodezyjny działki nr 133/3 o pow. 21,7500 ha, położonej w obrębie Ozorzyn, gmina Babiak, CZĘŚĆ 2: Podział geodezyjny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej i oznaczonej jako: Obręb: Nowa Święta gm. Złotów pow. złotowski, woj. wielkopolskie, - dz. nr 280/4 o pow. 0,1054 ha. CZĘŚĆ 3: Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w celu sporządzenia kartoteki budynku (§ 26 ust 1 Rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.03.2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków) dla nieruchomości położonych w obrębie Chwałkowo gmina Krobia.

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                   

SIWZ

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

Formularz ofertowy wraz zał. grupy kapitałowej - wersja edytowalna                                                                                                                                   

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif formularz ofertowy, grupy kapitałowe

 

Zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                              

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Edyta Kosowska
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-02-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-02-05 11:47:31
Data i godzina publikacji:
2019-02-05 10:53:57