KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne - numer postępowania POZ.WOP.260.7.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne - numer postępowania POZ.WOP.260.7.2019

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o sprostowaniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o sprostowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                   

SIWZ

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

Formularz ofertowy wraz zał. grupy kapitałowej - wersja edytowalna                                                                                                                                   

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif formularz ofertowy, grupy kapitałowe

Zestawienie z otwarcia ofert                                           

 zestawienie z otwarcia ofert

ogłoszenie o wynikach postępowania wraz z oceną punktową

 ogłoszenie o wynikach postępowania

 ocena punktowa ofert

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Edyta Kosowska
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-02-22
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-05-27 10:01:31
Data i godzina publikacji:
2019-02-22 10:14:21