KOWR OT Poznań usługi geodezyjne postępowanie nr POZ.WOP.260.56.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań usługi geodezyjne postępowanie nr POZ.WOP.260.56.2018

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 06.09.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 06.09.2018r.      

   JEDZ (plik w postaci xml)  opublikowano 06.09.2018r.

wyjaśnienie  opublikowano 05.10.2018r. 

zestawienie cenowe złożonych ofert   opublikowano 17.10.2018r

 

informacja o wynikach postępowania wraz z oceną punktową                                                                                                                                     

Ogłoszenie o wynikach postępowania  opublikowano 13.11.2018r.  

Ocena punktowa złożonych ofert   opublikowano 13.11.2018r.  

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                     

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    opublikowano 11.12.2018r.  


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Edyta Kosowska
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-11 10:12:40
Data i godzina publikacji:
2018-09-07 09:34:20