KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne postępowanie nr POZ.WOP.260.82.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne postępowanie nr POZ.WOP.260.82.2018

Termin składania ofert: 08.01.2019, godz. 08:00 Termin otwarcia ofert: 08.01.2019, godz. 12:00

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                   

SIWZ

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

Formularz ofertowy wraz zał. grupy kapitałowej - wersja edytowalna                                                                                                                                   

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif formularz ofertowy, grupy kapitałowe

 

Zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                              

zestawienie z otwarcia ofert

 

Informacja o wynikach postępowania                                                                                                                              

informacja o wynikach postępowania

ocena punktowa ofert

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                              

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Edyta Kiałka-Kosowska
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-02-22 09:15:09
Data i godzina publikacji:
2018-11-27 13:46:22