KOWR OT Poznań - usługi kominiarskie - postępowanie nr POZ.WOP.260.33.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługi kominiarskie - postępowanie nr POZ.WOP.260.33.2018

Termin składania ofert: 28.05.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 28.05.2018r. godz. 12:00.

 

Ogłoszenie                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 23.04.2018  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 23.04.2018      

   załączniki nr 2 i 4-19 do SIWZ opublikowano 23.04.2018

   http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif  pytania i odpowiedzi do SIWZ  opublikowano 21.05.2018r.

Jednolity europejski dokument zamówienia

    JEDZ (.xml)   opublikowano 23.04.2018  

Zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                    

zestawienie z otwarcia ofert     opublikowano 29.05.2018     

Informacja o wynikach postępowania                                                                                                                                     

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    opublikowano 06.07.2018

informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, 5, 7, 8, 12, 13 opublikowano 06.07.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   opublikowano 07.08.2018


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-23
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:19
Data i godzina publikacji:
2018-04-23 10:09:02