KOWR OT Poznań - usługi kominiarskie - postępowanie nr POZ.WOP.260.39.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługi kominiarskie - postępowanie nr POZ.WOP.260.39.2019

Składanie ofert: 20.08.2019 godz. 08:00, Otwarcie ofert: 20.08.2019 godz. 12:00

 

 Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                          

Ogłoszenie o zamówieniu   

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ      

   załączniki nr 4A, 4B, 6-23 do SIWZ

pytania i odpowiedzi                                                                                                                                     

  treść pytań i odpowiedzi

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                     

 zestawienie z otwarcia ofert

informacja o wynikach postępowania                                                                                                                                   

 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 informacja o unieważnieniu

 

ogłszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                   

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-15 10:27:47
Data i godzina publikacji:
2019-08-05 14:06:50