KOWR OT Poznań - usługi kominiarskie - postępowanie nr POZ.WOP.260.54.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługi kominiarskie - postępowanie nr POZ.WOP.260.54.2018

Termin składania ofert: 10.09.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 10.09.2018r. godz. 12:00.

 

Ogłoszenie                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 28.08.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 28.08.2018r.      

   załączniki nr 2, 4-9 do SIWZ opublikowano 28.08.2018r.

   

Jednolity europejski dokument zamówienia

    JEDZ (.xml)   opublikowano 23.04.2018 

 

Informacja z otwarcia ofert                                                                                                                                    

informacja z otwarcia ofert  opublikowano 10.09.2018r.   

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, 2, 3, 4 i 5                                                                                                                              

informaca o unieważnieniu postępowania  opublikowano 17.09.2018r.  

 

Informacja o wynikach postępowania w zakresie części 6                                                                                                                           

informaca o wynikach postępowania w zakresie części 6  opublikowano 21.09.2018r. 

ocena punktowa  opublikowano 21.09.2018r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części 6 postępowania - opublikowano 05.11.2018r.

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Edyta Kiałka - Kosowska, Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-05 13:00:33
Data i godzina publikacji:
2018-08-28 10:09:06