KOWR OT Poznań - usługi rolnicze - postępowanie nr POZ.WOP.260.47.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługi rolnicze - postępowanie nr POZ.WOP.260.47.2019

Termin składania ofert: 27.08.2019 godz. 08:00, Termin otwarcia ofert: 27.08.2019 godz. 12:00 UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na: 29.08.2019 godz. 08:00, zmiana terminu otwarcia ofert na: 29.08.2019 godz. 12:00

 

 Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                          

Ogłoszenie o zamówieniu   

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ      

   załączniki nr 5A-5E do SIWZ

 załączniki nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ w wresji edytowalnej

pytania i odpowiedzi do siwz                                                                                                                                   

 treść pytań i odpowiedzi

 

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                     

 zestawienie z otwarcia ofert

 

informacja o wynikach postępowania                                                                                                                                   

 informacja o wynikach

 ocena punktowa ofert


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Marek Garstka, Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Radosław Stróżyk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-09 14:30:48
Data i godzina publikacji:
2019-08-14 14:40:29