KOWR OT Poznań - wykonanie ekspertyz budowlanych - postępowanie nr POZ.WOP.260.40.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - wykonanie ekspertyz budowlanych - postępowanie nr POZ.WOP.260.40.2019

Termin składania ofert: 08.07.2019r. godz: 08:00. Termin otwarcia ofert: 08.07.2019r. godz. 12:00

 Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                          

Ogłoszenie o zamówieniu   

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ      

   załączniki nr 4, 6 do SIWZ

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                     

  zestawienie z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                                    

  informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-25
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-13 08:50:37
Data i godzina publikacji:
2019-06-25 11:19:15