KOWR OT Poznań - wykonanie ekspertyz budowlanych - postępowanie nr POZ.WOP.260.42.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - wykonanie ekspertyz budowlanych - postępowanie nr POZ.WOP.260.42.2019

Termin składania ofert: 15.07.2019r. godz: 08:00. Termin otwarcia ofert: 15.07.2019r. godz. 12:00

 Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                          

Ogłoszenie o zamówieniu   

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ      

   załączniki nr 4, 6 do SIWZ

pytania i odpowiedzi                                                                                                                                   

pytania i odpowiedzi

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                  

zestawienie z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                                 

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-10 12:37:50
Data i godzina publikacji:
2019-07-03 09:04:03