KOWR OT Poznań - wykonanie usługi wycen nieruchomości z zasobu mieszkaniowego KOWR OT Poznań oraz nakładów zespołu pałacowo-parkowego w Czerniejewie - postępowanie nr POZ.WOP.260.10.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - wykonanie usługi wycen nieruchomości z zasobu mieszkaniowego KOWR OT Poznań oraz nakładów zespołu pałacowo-parkowego w Czerniejewie - postępowanie nr POZ.WOP.260.10.2019

UWAGA zmiana terminu składania o otwarcia ofert Składanie ofert 10.05.2019 godz. 10:00 Otwarcie ofert: 10.05.2019 godz. 12:00

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w UE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

 załączniki nr 3A-3G do SIWZ

 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

dokumnety do części 13

modyfikacja siwz

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

 Zestawienie ofert złożonych do postępowania                                                                                                                         

zestawienie ofert

 

 Ogłoszenie o wynikach postepowania                                                                                                                         

ogłoszenie o wynikach

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                       

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Radosław Stróżyk
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-09 12:08:05
Data i godzina publikacji:
2019-03-26 10:20:42