KOWR OT Poznań - wykonanie usługi wycen nieruchomości z zasobu mieszkaniowego KOWR OT Poznań - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - wykonanie usługi wycen nieruchomości z zasobu mieszkaniowego KOWR OT Poznań

Składanie ofert 05.02.2019 godz. 10:00 Otwarcie ofert: 05.02.2019 godz. 12:00

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

 

UWAGA: uaktualnienie formularza ofertowego (w zakresie części 15 zamówienia)

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif załączniki do SIWZ w formie edytowalnej - uaktualnione

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

 Zestawienie ofert złożonych do postępowania                                                                                                                         

  zestawienie złozonych ofert

 

 Informacja o wynikach postępowania                                                                                                                       

  informacja o wynikach postępowania

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                       

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Radosław Stróżyk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-12-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-04-02 10:39:41
Data i godzina publikacji:
2018-12-28 10:08:33