KOWR OT Poznań - wywóz i utylizacja nieczystości płynnych - POZ.WOP.260.2.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - wywóz i utylizacja nieczystości płynnych - POZ.WOP.260.2.2019

Termin składania ofert: 11.02.2019r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 11.02.2019r. godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 31.01.2019r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 31.01.2019r.      

   załączniki nr 3,5 do SIWZ  opublikowano 31.01.2019r.

Zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                     

zestawienie z otwarcia ofert  opublikowano 11.02.2019r. 

Informacja o wynikach postępowania                                                                                                                                     

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  opublikowano 20.02.2019r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie cześci 1, 3, 5                                                                                                                                     

informacja o unieważnieniu opublikowano 20.02.2019r. 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                   

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano 15.03.2019r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Ewa Buda - Mikołajczak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-01-31
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-03-15 09:22:06
Data i godzina publikacji:
2019-01-31 14:26:15