KOWR OT Poznań - wywóz i utylizacja nieczystości płynnych - POZ.WOP.260.8.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - wywóz i utylizacja nieczystości płynnych - POZ.WOP.260.8.2019

Termin składania ofert: 12.03.2019r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 12.03.2019r. godz. 12:00

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 26.02.2019r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 26.02.2019r.      

   załączniki nr 3, 5 do SIWZ  opublikowano 26.02.2019r.

 

Zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                     

 zestawienie ofert opublikowano 12.03.2019r.    

informacja o wynikach postępowania                                                                                                                                   

 informacja o wynikach postępowania opublikowano 18.03.2019r.   

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano 15.04.2019r.  

 

 

 

 

                                                                                                 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Ewa Buda-Mikołajczak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-02-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-04-15 11:19:43
Data i godzina publikacji:
2019-02-26 08:44:18