KOWR OT Poznań - wywóz i utylizacja nieczystości płynnych - POZ.WOP.260.91.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - wywóz i utylizacja nieczystości płynnych - POZ.WOP.260.91.2018

Termin składania ofert: 11.12.2018r. godz. 08:00. Termin otwarcia ofert: 11.12.2018r. godz. 12:00

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                     

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 29.11.2018r.  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                      

SIWZ  opublikowano 29.11.2018r.      

   załączniki nr 3,5 do SIWZ  opublikowano 29.11.2018r.

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                    

  zestawienie z otwarcia ofert  opublikowano 11.12.2018r. 

  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                                     

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  opublikowano 21.12.2018r.    

Informacja o unieważnieniu zamówienia w zakresie części 1, 2, 4, 11, 14                                                                                                                                    

informacja o unieważnieniu zamówienia w zakresie części 1, 2, 4, 11, 14  opublikowano 21.12.2018r.    

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                                 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  opublikowano 22.01.2019r.  

   

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-22 11:00:10
Data i godzina publikacji:
2018-11-29 16:21:28