KOWR OT Poznań - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych - nmer postępowania POZ.WOP.260.21.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych - nmer postępowania POZ.WOP.260.21.2018

Termin składania ofert: 25.04.2018 godz. 08:00 Termin otwarcia ofert: 25.04.2018 godz. 12:00

głoszenie

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 19.03.2018  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

                                                                                                                                          

SIWZ  opublikowano 19.03.2018      

  załącznik nr 1A do SIWZ opublikowano 19.03.2018

     załącznik nr 1A do SIWZ w formie edytowalnej opublikowano 19.03.2018

   załącznik nr 2 do SIWZ opublikowano 19.03.2018             

   załącznik nr 4 do SIWZ opublikowano 19.03.2018 

Jednolity europejski dokument zamówienia

    JEDZ (.xml)   opublikowano 19.03.2018  

 

Zestawienie złożonych do postępowania ofert

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif  zestawienie złożonych do postępowania ofert opublikowano 25.04.2018r.

Informacja o wynikach postępowania

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif informacja o wynikach postępowania opublikowano 07.05.2018r.

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ocena punktowa ofert opublikowano 07.05.2018r.

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano 28.05.2018r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-19
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:15
Data i godzina publikacji:
2018-03-19 11:36:20