KOWR OT Poznań - Zawarcie umów ramowych na świadczenie uslug wycen dla KOWR OT w Poznaniu - postępowanie nr POZ.WOP.260.30.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - Zawarcie umów ramowych na świadczenie uslug wycen dla KOWR OT w Poznaniu - postępowanie nr POZ.WOP.260.30.2019

Termin składania ofert: 23.07.2019 godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 23.07.2019 godz. 12:00

 

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                  

                                                                                                                               

SIWZ

 załączniki nr 4 i 5 do SIWZ

 http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

 Zestawienie ofert złożonych do postępowania                                                                                                                         

zestawienie złożonych ofert

 

 Informacja o wynikach postepowania                                                                                                                     

informacja o wynikach postępowania

 

 Ołoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                    

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 Wyniki postępowań cząstkowych                                                                                                                   

informacja o wyniku postępowania cząstkowego POZ.WOP.260.68.2019 - RAM 1

informacja o wyniku postępowania cząstkowego POZ.WOP.260.73.2019 - RAM 2

informacja o wyniku postępowania cząstkowego POZ.WOP.260.74.2019 - RAM 3

informacja o wyniku postępowania cząstkowego POZ.WOP.260.74.2019 - RAM 3, część 5

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Staszak
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-01-22 15:04:11
Data i godzina publikacji:
2019-06-12 12:08:37