KOWR OT Poznań - Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wycen dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Trenowy w Poznaniu - postępowanie nr POZ.WOP.260.19.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wycen dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Trenowy w Poznaniu - postępowanie nr POZ.WOP.260.19.2018

Termin składania ofert: 24.04.2018 godz. 08:00 Termin otwarcia ofert: 24.04.2018 godz. 12:00

głoszenie

 

Ogłoszenie o zamówieniu  opublikowano 16.03.2018  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

                                                                                                                                          

SIWZ  opublikowano 16.03.2018      

załącznik nr 4 do SIWZ opublikowano 16.03.2018

załącznik nr 5 do SIWZ opublikowano 16.03.2018             

 

Jednolity europejski dokument zamówienia

    JEDZ (.xml)   opublikowano 16.03.2018  

 

Zestawienie złożonych do postępowania ofert

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif zestawienie złożonych ofert  opublikowano 25.04.2018

Informacja o wynikach postępowania

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o wynikach postepowania  opublikowano 12.07.2018

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  opublikowano 29.08.2018

 

Ogłoszenia o wynikach postępowań cząstkowych

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o wyniku postępowania czastkowego POZ.WOP.260.57.2018 - RAM 1  opublikowano 05.10.2018

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o wyniku postępowania czastkowego POZ.WOP.260.58.2018 - RAM 2  opublikowano 15.10.2018

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o wyniku postępowania czastkowego POZ.WOP.260.71.2018 - RAM 3  opublikowano 13.12.2018

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ocena punktowa ofert POZ.WOP.260.71.2018 - RAM 3  opublikowano 13.12.2018

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o wyniku postępowania czastkowego POZ.WOP.260.72.2018 - RAM 4  opublikowano 13.12.2018

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif ogłoszenie o wyniku postępowania cząstkowego POZ.WOP.260.76.2018 - RAM 5 opublikowano 14.12.2018


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Radosław Stróżyk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-16
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-14 13:47:39
Data i godzina publikacji:
2018-03-16 09:44:55