KOWR OT Pruszcz Gdański - Koszenie terenów zielonych wraz z usunięciem pokosu przy osiedlach mieszkaniowych znajdujących się w Zasobie KOWR OT w Pruszczu Gdańskim - II - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Pruszcz Gdański - Koszenie terenów zielonych wraz z usunięciem pokosu przy osiedlach mieszkaniowych znajdujących się w Zasobie KOWR OT w Pruszczu Gdańskim - II

Postępowanie nr WOP.PRU.260.29.2018. Termin składania ofert do dnia 01.10.2018 r. do godz.11:00

  • Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - Ogłoszenie o zamówieniu

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załaczniki nr 1,3,4,5 w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ

  • Pytania i wyjaśnienia

Pytania i wyjaśnienia

  • Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Dominika Warzyńska
Autor ostatniej zmiany:
Dominika Warzyńska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 15:24:10
Data i godzina publikacji:
2018-09-12 09:49:42