KOWR OT Pruszcz Gdański „Okresowe przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim” - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Pruszcz Gdański „Okresowe przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim”

Postępowanie nr PRU.WOP.260.26.2018. Termin składania ofert do dnia 30.08.2018 r. do godz. 11.00.

  • Ogłoszenie o zamówieniu:

Załącznik - ogłoszenie

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Załacznik - SIWZ

Załącznik 1 - 6 do SIWZ w wersji edytowalnej

  • Informacja z otwarcia ofert

Załącznik - Informacja z otwarcia ofert

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Dominika Warzyńska
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-20
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:20
Data i godzina publikacji:
2018-09-05 12:30:57