KOWR OT Pruszcz Gdański - Remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Gniewskie Pole 5, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Pruszcz Gdański - Remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Gniewskie Pole 5, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński

Postępowanie PRU.WOP.260.23.2018. Termin składnia ofert do dnia 10 września 2018 r. do godz. 11:00.

  • Ogłoszenie o zamówieniu:

Załącznik - ogłoszenie o zamówieniu

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Załacznik - SIWZ

Załącznik - nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej

  • Dokumentacja techniczna:

Załącznik - STWiORB

Załącznik - Projekt budowlany

Załącznik - Przedmiar robót

  • Informacja z otwarcia ofert

Załącznik - Informacja z otwarcia ofert

  • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Dominika Warzyńska
Autor ostatniej zmiany:
Dominika Warzyńska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-13 14:12:54
Data i godzina publikacji:
2018-08-24 14:50:37