KOWR OT Pruszcz Gdański - „Remont obiektów administracyjno-biurowych położonych w Bytowie i Słupsku oraz mieszkalnego w miejscowości Łubno, gm. Kołczygłowy” - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Pruszcz Gdański - „Remont obiektów administracyjno-biurowych położonych w Bytowie i Słupsku oraz mieszkalnego w miejscowości Łubno, gm. Kołczygłowy”

Postępowanie oznaczone nr PRU.WOP.260.45.2018. Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 14 listopada 2018 r do godz. 11:00

  • Ogłoszenie o zamówieniu:

Załącznik - Ogłoszenie

Załącznik - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Załącznik -  SIWZ

Załącznik 1-7 w wersji edytowalnej

Załącznik - dokumentacja techniczna dot. zadania 1

Załącznik - dokumentacja techniczna dot. zadania 2

Załącznik - dokumentacja techniczna dot. zadania 3

  • Pytania i wyjaśnienia

Pismo z dn. 06.11.2018 r.

Zmieniony załacznik nr 6 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - DOTYCZY ZADANIA 1

  • Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

  • Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 i 3 - zadanie 2 i 3

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 i 3 - zadanie 2 i 3

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w części 1 - zadanie 1

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w części 1 - zadanie 1


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Dominika Warzyńska
Autor ostatniej zmiany:
Dominika Warzyńska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-22 08:35:18
Data i godzina publikacji:
2018-10-24 14:00:20