KOWR OT Pruszcz Gdański - Rozbiórka budynku kotłowni na działce nr 155/5, obręb Barlewice, gmina Sztum - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Pruszcz Gdański - Rozbiórka budynku kotłowni na działce nr 155/5, obręb Barlewice, gmina Sztum

Termin składania ofert do dnia 02 sierpnia 2019 r do godz. 10:00

  • Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Załącznik: SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Dokumentacja techniczna

  • Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Dominika Warzyńska
Autor ostatniej zmiany:
Dominika Warzyńska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-27 13:09:15
Data i godzina publikacji:
2019-07-18 12:01:37