KOWR OT Pruszcz Gdański - Rozbiórka budynku mieszalni pasz położonego na dz. nr 3/25, obręb Biesowice, gm. Kępice, powiat słupski - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Pruszcz Gdański - Rozbiórka budynku mieszalni pasz położonego na dz. nr 3/25, obręb Biesowice, gm. Kępice, powiat słupski

Termin składania ofert do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 10:30

  • Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 558109-N-2019

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Załącznik - SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Dokumentacja techniczna

  • Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Dominika Warzyńska
Autor ostatniej zmiany:
Dominika Warzyńska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-16 12:23:12
Data i godzina publikacji:
2019-06-07 15:39:49