KOWR OT w Szczecinie: Rozbiórka budynków zlokalizowanych na terenie powiatu łobeskiego i powiatu myśliborskiego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.37.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT w Szczecinie: Rozbiórka budynków zlokalizowanych na terenie powiatu łobeskiego i powiatu myśliborskiego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.37.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikami

Wybór najkorzystniejszej oferty na zadania częściowe A i C

Unieważnienie postępownia na zadanie częściowe B

Wybór najkorzystniejszej oferty - zadanie częściowe E

Wybór najkorzystniejszej oferty - zadanie częściowe D


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Urszula Jadwiżyc
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-22 14:30:44
Data i godzina publikacji:
2018-10-10 13:41:22