KOWR OT w Szczecinie: Rozbiórka budynku stodoły-mieszalni pasz zlokalizowanej na dz. nr 286/1 obręb Nowielin, gm. Pyrzyce. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.43.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT w Szczecinie: Rozbiórka budynku stodoły-mieszalni pasz zlokalizowanej na dz. nr 286/1 obręb Nowielin, gm. Pyrzyce. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.43.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikami

Wybór najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Urszula Jadwiżyc
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-26 15:48:44
Data i godzina publikacji:
2018-10-29 14:30:54